Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Hradec Králové, oddíl C, vložka 4711. V oblasti hasicí techniky podnikáme od roku 1993. Hlavním předmětem podnikání je hasicí technika.

     V oblasti BOZP a PO navázala na tradice společnosti HASPR v.o.s. Společnost je od roku 2001 držitelem certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2000.

     1. 7. 2006 jsme přemístili provozovnu firmy. Jedná se o vlastní, komplexně zrekonstruovaný, moderní objekt, kde se nachází veškeré technické a technologické vybavení, potřebné k naší činnosti.
Společnost je zapsána v Ochodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4711. Společnost HASPR-CZ s.r.o. podniká od roku 1993 v oblasti hasících přístrojů, hydrantů a služeb. V oblasti BOZP a PO navázala na tradice společnosti HASPR v.o.s.