Dokumentace požárních ochrany

Dokumentace požární ochrany je klíčovým prvkem zajištění bezpečnosti v prostředí, kde se nacházíme. Tato důležitá sada informací obsahuje plány, postupy a záznamy, které nám umožňují připravit se na případné požáry a rychle a efektivně jednat v případě nouze. Správně vytvořená a udržovaná dokumentace požární ochrany je zárukou ochrany životů a majetku a má klíčový význam pro dodržování požárních předpisů a bezproblémový provoz budov a zařízení.

Součástí dokumentace je

 • Dokumentace o začlenění do kategorií dle provozovaných činností
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru (operativní karta)
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tematický plán školení a odborné přípravy
 • Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky
 • Podmínky požární bezpečnosti při svařování a dalších požárně nebezpečných pracích