Požární ochrana (PO)

- Dokumentace o začlenění do kat. činností
- Posouzení požárního nebezpečí
- Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- Požární řád
- Požární poplachové směrnice
- Požární evakuační plán
- Dokumentace zdolávání požáru (operativní karta)
- Řád ohlašovny požáru
- Tematický plán školení a odborné přípravy
- Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky
- Podmínky pož. bezpečnosti při svařování a dalších požárně nebezpečných pracích
- Činnost koordinátora BOZP na stavbách

Společnost je zapsána v Ochodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4711. Společnost HASPR-CZ s.r.o. podniká od roku 1993 v oblasti hasících přístrojů, hydrantů a služeb. V oblasti BOZP a PO navázala na tradice společnosti HASPR v.o.s.