Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP zahrnuje plány a opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v pracovním prostředí. Tato dokumentace je klíčová pro dodržování právních předpisů a bezpečnostních standardů.

Součástí dokumentace je

 • Analýza a prevence rizik s návrhem opatření
 • Stanovení organizace zabezpečení BOZP
 • Vyučovací osnovy pro školení BOZP
 • Traumatologický plán první pomoci
 • Lhůtník kontrol zkoušek a revize
 • Provozní předpisy, řády skladů a kotelen
 • Posouzení pracovních rizik
 • Zařazení prací dle platné legislativy
 • Zavedení předepsané dokumentace BOZP
 • Zpracování směrnice, např. OOPP
 • Školení vedoucích pracovníků na úseku BOZP
 • Vedení dokumentace pracovních úrazů
 • Vypracování směrnice pro řízení bezpečnosti práce organizace
 • Vypracování místních provozně bezpečnostních předpisů