Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- Analýza a prevence rizik
- Stanovení organizace zabezpečení BOZP
- Vyučovací osnovy pro školení BOZP
- Traumatologický plán první pomoci
- Lhůtník kontrol zkoušek a revize
- Provozní předpisy, řády skladů a kotelen
- Posouzení pracovního rizika
- Zařazení prací do kategorizací dle zákona 258/2000,
  vyhlášky č.: 89/2001
- Zavedení předepsané dokumentace BOZP a PO
- Zpracování směrnice pro OOPP
- Školení vedoucích pracovníků na úseku BOZP
- Vedení dokumentace pracovních úrazů
- Vypracování směrnice pro řízení bezpečnosti práce organizace
- Vypracování místních provozních předpisů
- Školení pro vedoucí pracovníky

Společnost je zapsána v Ochodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4711. Společnost HASPR-CZ s.r.o. podniká od roku 1993 v oblasti hasících přístrojů, hydrantů a služeb. V oblasti BOZP a PO navázala na tradice společnosti HASPR v.o.s.